گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

کشورهای مختلف دنیا قوانین مختلفی را جهت جلوگیری از مصرف غیرمجاز برخی گونه‌های دارویی و همچنین مواد مخدر وضع کرده‌اند. بر این اساس، استفاده از این داروها بدون تجویز پزشک (آن هم در مورد بیماران خاص) جرم محسوب می‌شود. تاکنون روش‌ها و ابزارهای متعددی برای انجام تست‌های دارویی و اعتیاد ساخته و به بازار عرضه شده‌اند. با این حال پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌های مختلف منجر به پیدایش نسل‌های جدیدی از ادوات تشخیص استفاده از داروهای غیرمجاز و مواد مخدر شده است.

شاید مهم‌ترین ادوات را بتوان نانوحسگرها یا حسگرهای بهبود یافته با فناوری نانو دانست. امروزه انواع مختلفی از این ادوات به‌صورت تجاری در بازارهای جهانی در دسترس قرار دارند. همگام با سایر کشورهای فعال در این حوزه، در سال‌های اخیر اقدامات و پیشرفت‌های بسیار موثری نیز در داخل کشور صورت پذیرفته که منجر به تجاری‌سازی محصولاتی در این حوزه شده است.

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد را از اینجا بخوانید.