گزارش صنعتی کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

امروزه با افزایش تقاضای انرژی در نتیجه صنعتی شدن کشورها و رشد جمعیت، مصرف منابع نفت و گاز شدت یافته است. از سوی دیگر، روزبه‌روز از تعداد میادین نفت و گازی که به دست بشر کشف می‌شوند، کاسته می‌شود و در کنار آن، روش‌های متداول و سنتی تولید ذخایر، دیگر مانند گذشته پاسخگوی کامل این نیازها نیست. از این‌رو، لزوم استفاده از فناوری‌های جدید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز احساس می‌شود. ایران نیز با توجه به کاربردهای روزافزون فناوری نانو در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به دنبال استفاده از این فناوری در صنایع ذکر شده است.

یکی از مواردی که در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز با ورود فناوری نانو پیشرفت چشم‌گیری کرده است کاتالیست‌ها هستند. کاتالیست‌ها در اکثر صنایع شیمیایی و در تمام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به‌عنوان یک ماده حیاتی برای سرعت بخشیدن به واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شوند. پیشرفت‌های صنعت کاتالیست بیشتر مربوط به بهینه کردن کارایی آن‌ها است تا کشف یک کاتالیست با خواص و عملکرد بهتر. با ورود فناوری نانو به این صنعت و تولید نانوکاتالیست‌ها، تحولی عظیم در کارایی آن‌ها به‌وجود آمده است.

گزارش صنعتی کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را از اینجا بخوانید.