گزارش صنعتی کاربرد نانورنگدانه‌ها در صنعت کامپوزیت و پلیمر

گزارش صنعتی کاربرد نانورنگدانه‌ها در صنعت کامپوزیت و پلیمر

در سال‌های اخیر حل مشکلات صنایع رنگ و رزین، به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، موردتوجه فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است. از سوی دیگر فناوری‌نانو، به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی قرن بیست و یکم به‌عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود فرآیندها و ارتقای عملکرد قطعات و تجهیزات در این صنعت خواهد بود. ازآنجایی‌که استفاده از رنگ‌ها در تمام صنایع و برای مصارف گوناگون به‌کار می‌رود، به‌کار بردن رنگ‌هایی که در ساختار آن‌ها از نانورنگدانه (به‌جای رنگ‌دانه‌های معمولی) استفاده شده است، می‌تواند کمک شایانی به دوام تجهیزات و قطعات کند. ضمن آنکه صرف هزینه کمتری را نیز در پی خواهد داشت. در این گزارش سعی شده تا با نگاهی به فناوری‌نانو بتوان مشکلات ناشی از رنگ‌های معمولی را مرور کرد و برای آن‌ها راهکاری مبتنی بر فناوری‌نانو ارائه داد.

گزارش صنعتی کاربرد نانورنگدانه‌ها در صنعت کامپوزیت و پلیمر را از اینجا دریافت کنید.