تولید نانوحسگرهای تشخیص مواد مخدر با فناوری‌ نانوی ایرانی

شرکت ریز زیست تراشه فناوران، حسگر تشخیص مواد مخدر تولید کرده است. در این حسگرها که از نانوذرات طلا استفاده شده، تشخیص مواد مخدر نظیر شیشه، هروئین، مورفین، کوکائین و کدئین در زمانی کمتر از ۵ دقیقه در پایانه‌های داخل شهری و مرزی و گیت‌های هواپیمایی امکان‌پذیر است.

در حال حاضر روش‌های متنوعی برای تشخیص مواد مختلف وجود دارد. از جمله این روش‌ها می‌توان به کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، کروماتوگرافی گازی، طیف‌سنجی جرمی و کاپیلاری الکتروفورز اشاره کرد. این روش‌های تحلیلی معمولا پرهزینه و زمان‌بر بوده و برخی از این روش‌ها نیازمند وجود اپراتورهای متخصص است.

برای حل این مشکل، شرکت ریز زیست تراشه فناوران، حسگرهای نانویی موسوم به آپتاسنسور را تولید کرده است. استفاده از حسگرهای آپتامری از جمله روش‌های نوین تشخیصی هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. آپتامرها لیگاندهایی اولیگو نوکلئوتیدی تک رشته‌ای هستند. آپتاسنسورها به‌دلیل مزایایی چون حساسیت بالا، سهولت تولید و عامل‌دار کردن، فقدان‌ سمیت و تحریک سیستم ایمنی بدن، قیمت ارزان و اندازه کوچک به‌طور گسترده‌ای در روش‌های تشخیصی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

شرکت ریز زیست تراشه فناوران به‌دلیل ویژگی‌هایی چون زیست تطبیق‌پذیری، رسانایی، ضریب خاموشی بسیار بالا، پایداری شیمیایی، خواص منحصربه فرد نوری و الکتریکی و سطح مؤثر بالا در ساخت آپتاسنسورهای فلورسنت، رنگ‌سنجی و الکتروشیمیایی نانوذرات طلا، از این نانومواد برای تولید حسگر استفاده کرده است. در صورت وجود مواد مخدر در نمونه، آپتامر با مواد مخدر واکنش داده و رنگ نمونه تست از قرمز به بنفش تغییر پیدا خواهد کرد. در این کیت از نانوذرات طلا استفاده شده است.

این محصول جهت تشخیص مواد مخدر در زمانی کمتر از ۵ دقیقه در پایانه‌های داخل شهری و مرزی و گیت‌های هواپیمایی به‌کار می‌رود. در واقع در اینگونه آزمون‌ها کوتاه بودن زمان اهمیت زیادی دارد و این حسگر حضور یا عدم حضور مواد مخدر درون یک محموله را به سرعت مشخص می‌کند. از مزایای این کیت می‌توان به زمان تشخیص سریع (در کمتر از ۵ دقیقه)، عدم‌نیاز به نیروی متخصص، عدم نیاز به امکانات خاص، شناسایی همزمان چهار مخدر (هروئین، مرفین، کوکائین و تریاک)، انتخابگری بسیار بالا و عدم واکنش به مواد دیگر مانند کدئین، شیشه، متادون، ترامادول، آلپرازولام، لورازپام، دیازپام، استامیتوفن و آنتی‌بیوتیک‌ها اشاره کرد. این حسگر بر پایه نانوذرات در مقایسه با نمونه‌های موجود در بازار، اعم از تولید داخل یا وارداتی، با توجه به توانمندی داخلی بر مبنای اتصال آپتامر و نانوذرات طلا ساخته شده و قابل رقابت با نمونه‌های دیگر برای تشخیص مواد مخدر است.

لازم به ذکر است که این شرکت کلوئید نانوذرات طلا را نیز در کنار آپتاسنسور تشخیص مواد مخدر شیشه، هروئین، مورفین، کوکائین و کدئین در لیست نانومحصولات خود دارد.