کاربرد فناوری نانو در صنعت چاپ و بسته‌بندی

گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در صنعت چاپ و بسته‌بندی

امروزه استفاده از فناوری نانو در صنایع مختلف در حال افزایش است. اساس فناوری نانو درک خواص و رفتار جدید مواد با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر و استفاده از آن در صنایع مختلف است. استفاده از مواد نانوساختار در صنایع مختلف منجر به تغییر و تحولات شگرفی در خواص سیستم‌های مورداستفاده شده است. به عنوان مثال با استفاده از نانولوله‌های کربنی در ساختار فلزات و سرامیک‌ها، استحکام و رسانایی الکتریکی مواد به شدت افزایش می‌یابد. دلیل تغییر خواص مواد در مقیاس نانو، افزایش خیلی زیاد نسبت سطح به حجم و در نتیجه افزایش کسر حجمی اتم‌های سطحی است.

دستاوردها و چشم‌اندازهای علوم و فناوری نانو، در واقع یک مرحله جدیدی از پیشرفت علمی و فنی را تعیین می‌کند که صنعت چاپ و بسته‌‌بندی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تحت تأثیر این دستاوردها قرار دارد. فناوری نانو در صنایع بسته‌بندی به دنبال اهدافی از جمله افزایش ماندگاری مواد غذایی و همچنین بهبود کیفیت ضدمیکروبی است. همچنین در صنعت چاپ، با استفاده از فناوری نانو از جوهر چاپ گرفته تا فرایندهای چاپ، بهبودهای قابل ملاحظه‌ای یافته‌اند. چاپ لیتوگرافی در حال حاضر یکی از روش‌های مرسوم برای تولید مواد نانوساختار است. تأثیر فناوری نانو در لیتوگرافی و بهبود روش‌هایی مانند فوتولیتوگرافی چشمگیر بوده است.

در ادامه این گزارش به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.