گزارش‌های صنعتی فناوری نانو؛ کاربردهای پلاسما در زیست پزشکی

گزارش صنعتی کاربردهای پلاسما در زیست پزشکی

پیشرفت در علوم پزشکی به طور عمده‌ای تحت تاثیر استفاده از فناوری‌ها و دانش‌های مختلف و گاهی نامرتبط با این حوزه بوده است. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به میکروالکترونیک، نوری (اپتیک)، علم مواد و فناوری نانو اشاره کرد. پزشکی پلاسما یا پلاسما پزشکی یکی از رشته‌های مستقل پزشکی است که همچون فناوری لیزر می‌تواند گسترش جهانی داشته باشد. در حال حاضر کاربرد پلاسما در پزشکی را می‌توان در سه زیرمجموعه کلی طبقه‌بندی کرد که عبارتند از: اصلاح سطحی با پلاسما، استریل‌سازی زیستی یا گندزدایی زیستی با پلاسما و کاربردهای درمانی پلاسما.

گزارش صنعتی کاربردهای پلاسما در زیست پزشکی را از اینجا بخوانید.