برگزاری اولین نشست تخصصی ICAN با موضوع نانوپوشش‌ها

اولین نشست مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی موسوم به ICAN برای ایجاد همکاری فناورانه بین شرکت‌ صاحب پلتفرم فناوری نانوپوشش‌ها با اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، پنج‌شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

در راستای توسعه‌ همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌ صاحب پلتفرم فناوری نانوپوشش‌ها با اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، نشست تخصصی ICAN با حضور فعالان حوزه نانوپوشش در ICAN واقع در سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی برگزار شد. در این نشست ۱۵ نفر از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و نمایندگان شرکت‌ فناوران سخت آرا حضور داشتند. مرکز ICAN تلاش دارد تا از تجربه و تخصص اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور برای همکاری در حوزه‌ نانوپوشش‌ها و توسعه‌ کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف استفاده کند.

در ابتدای نشست، پس از معارفه شرکت‌کنندگان، فیلمی کوتاه با هدف معرفی فعالیت‌ها و عملکردهای مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی پخش شد.

در ادامه دکتر حسن علم‌خواه رئیس هیئت مدیره شرکت سخت آرا به ارائه روند توسعه نانوپوشش‌ها در جهان پرداخت. وی در ابتدا درخصوص جایگاه و اهمیت این فناوری صحبت کرد، همچنین وی با اشاره به چرخه عمر فناوری نانوپوشش‌ها، درخصوص فرصت‌های ممکن در ایران و سابقه فعالیت‌های صنعتی سخت آرا، انواع نانوپوشش‌هایی که درحال حاضر توسعه داده‌اند و موردتائید مجموعه‌های صنعتی است را به تفکیک شرح داد.

علم‌‌خواه درباره رویکردهای تجاری‌سازی فناوری نانوپوشش‌ها گفت: «درحال حاضر شرکت سخت‌آرا آمادگی دارد تا چالش‌های صنعتی که به این شرکت ارجاع می‌شود را با متخصصین دانشگاهی این حوزه به اشتراک بگذارد تا در یک همکاری فناورانه بتوانند چالش صنعتی را به فرصتی برای ارائه خدمات توسط سخت آرا تبدیل کنند و در صورت موفقیت انتفاع آن عاید هر دو طرف همکاری فناورانه شود؛ همچنین آمادگی پذیرش ایده‌های برآمده از فرصت‌ها یا چالش‌های صنعتی از جانب متخصصین دانشگاهی که احیانا به عنوان مشاوره مجموعه‌های صنعتی هستند را دارد؛ وی همچنین درخصوص سهم مشارکت در همکاری‌های فناورانه با توجه مدل‌های همکاری و تنوع آن‌هاتوضیحاتی ارائه کرد.

براساس اظهارات علم‌خواه مدل‌های متفاوتی برای ایجاد همکاری مشترک میان شرکت فناوران سخت آرا و محققان دانشگاهی وجود دارد که این مدل‌ها که در قالب مدل‌های مشارکت کسب و کار تدوین شده بود فرصت مناسبی برای استفاده از تجربه و تخصص محققان دانشگاهی به‌منظور توسعه فناوری نانوپوشش‌ها است.

یکی از این فرصت‌های موجود، اعلان فراخوان برای توسعه این فناوری از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی است. براین اساس مقرر شد از تاریخ ۵ مردادماه سال جاری و پس از اتمام سلسله نشست‌های نانوپوشش‌ها با اساتید و متخصصین این حوزه توسط ICAN و علاقمندان به همکاری فناورانه در ICAN امکان ارسال طرح خود را از طریق سایت ICAN داشته باشند.

در پایان، بازدیدی از پلت‌فورم‌های درحال اجرا در مرکز ICAN انجام شد.

لازم به ذکر است این نشست روز پنج‌شنبه ۲۸ تیرماه در محل ICAN برگزار شد.