کاربرد فناوری نانو در باتری‌های خورشیدی

کاربرد فناوری نانو در باتری‌های خورشیدی

باتری در زبان ساده وسیله‌ای است که انرژی آزاد شده از یک فعل‌وانفعال شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. باتری امروزه یکی از اجزای مهم ذخیره‌ساز انرژی در صنعت برق و الکترونیک است و ذخیره انرژی در ظرفیت موردنیاز یکی از پارامترها و چالش‌های اساسی است.

یک سیستم تولید توان خورشیدی می‌تواند به‌صورت یک سیستم منفصل از شبکه باشد که در آن انرژی تولیدی توسط پنل خورشیدی، برای تأمین توان یکنواخت در ۲۴ ساعت در سیستم باتری ذخیره می‌شود.

یک سیستم منفصل از شبکه خورشیدی و یا هیبریدی نیازمند ذخیره‌سازی انرژی در باتری، در زمان تابش نور خورشید است. این سیستم ذخیره‌ساز باید قابلیت تأمین توان را در شرایط مختلف محیطی فراهم آورد. با بهره‌گیری از فناوری نانو می‌توان عملکرد باتری‌های خورشیدی را بهبود بخشید. چالش‌های اصلی در باتری‌های خورشیدی، هزینه بالا، عمر مفید کاری نسبتاً کم و هزینه تعمیر و نگهداری بالا است که با استفاده از مواد نانوساختار برای الکترودها و جداکننده‌های باتری، از طریق به‌کارگیری نانوکامپوزیت‌ها برای مواد الکترودها و سیستم‌های جداکننده و الکترولیت، باتری‌های مخصوص خورشیدی به‌خصوص باتری لیتیومی بهینه برای ذخیره‌سازی انرژی در سیستم‌های فتوولتائیک تولید می‌شود.