کاربرد نانوسیالات در صنعت برق و انرژی

کاربرد نانوسیالات در صنعت برق و انرژی

ماهیت بسیار گسترده فناوري نانو، تعامل نزدیک و زیاد آن با علوم و فناوری‌های موجود و تأثیرات زیاد اقتصادي و اجتماعی آن، برنامه‌ریزي بلندمدت و چندبخشی را می‌طلبد و در بیشتر کشورهاي فعال در این حوزه نیز، این امر مورد تأکید است. در کشور ما نیز، ضرورت داشتن برنامه بلندمدت براي توسعه فناوري نانو موردتوجه مسئولان و متخصصان کشور است. یکی از حوزه‌هایی که فناوری‌نانو می‌تواند نقش مهمی در آن ایفا کند صنعت برق و انرژي است که صرف بودجه در جهت تحقیق و توسعه فناوری نانو در این بخش، در صورت هدفمند بودن، در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وري شود.

صنعت برق به دلیل نقش‌های اساسی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی- صنعتی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارآیی و بهره‌وری در آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بخش تولید برق مهم‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین بخش در صنعت برق است وبا ورود رویکردهای جدید نسبت به این صنعت، امروزه چالش‌های بزرگی در صنایع و حوزه‌های مختلف به وجود آمده است. در این بین فناوری نانو که امروزه در بسیاری از صنایع نفوذ کرده است، در نیروگاه برق نیز در حال ایفای نقش است. رمز موفقیت کشورها در مقیاس کوچک‌تر بنگاه‌های اقتصادی، تولید محصول و ارائه خدمات با ارزش‌افزوده بیشتر است. دستیابی به این هدف بدون تکیه‌بر دانش روز، مواد و فناوری‌های نوین میسر نخواهد بود.