نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی

نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی

برای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی در میدان نبرد حسگرهای بسیاری توسعه‌یافته و در دسترس هستند، اما حوزه دیگری که این حسگرها می‌توانند کاربرد داشته باشند، مناطق غیرنظامی و شهری است. برخلاف مقاصد نظامی، در این حوزه هدف این است که انتشار غیرعمد یا عمدی عوامل خطرناک برای انسان‌ها در محیط تشخیص داده شود. این موضوع نیازمند پاسخ بسیار سریع، با حساسیت و دقت بالا، توانایی اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم از ترکیبات بیولوژیکی انتشار یافته در محیط و گزینش‌پذیری حسگرها است. مشخصه‌هایی که به صورت بالقوه برای نانوحسگرها وجود دارد و موجب پیدایش انواع مختلفی از آن‌ها گردیده است. البته در کنار این موارد، خصوصیاتی همچون سطح فعال بسیار بزرگ نانوحسگرها، اندازه کوچک آن‌ها، نیاز کمتر به فرایند پیش تغلیظ و… نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش کاربرد آن‌ها به شمار می‌آیند. با توجه به گستردگی بسیار زیاد ترکیبات، سموم و مواد مورد استفاده در ساختار تهدیدات بیولوژیکی و توسعه انواع زیادی از این نوع، حوزه حسگرها و نانوحسگرها پتانسیل فعالیت بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است. از این‌رو، ارائه یک دسته‌بندی مشخص از حسگرها یا نانوحسگرها بسیار دشوار است. با این وجود، از میان انواع مختلف نانوحسگرها و حسگرها می‌توان به مواردی همچون نانوحسگرهای الکتروشیمیایی‌، نوری‌، رنگ‌سنجی‌، فلورسانس‌، نانوحسگرهای بر پایه رامان‌، آزمایشگاه رو یک تراشه‌، بینی الکترونیکی‌، نانو‌زیست‌حسگرها و… اشاره نمود.