بهبود عملکرد ماسک‌های تنفسی با فناوری نانوالیاف

یکی از کاربردهای نانوالیاف، افزایش کارایی ماسک‌های تنفسی است. ماسک‌های معمولی در صورتی که با نانوالیاف پوشش داده شوند، ضمن حفظ میزان تنفس‌پذیری، قابلیت جذب کامل ذرات زیر 2.5 میکرون و جذب 99 درصدی ذرات با ابعاد زیر میکرون را پیدا می‌کنند.

ایران در شمار معدود کشورهای دارای توانمندی ساخت تجهیزات الکتروریسی نانوالیاف قرار دارد و بدین ترتیب در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، کشور از واردات ماسک‌های خارجی بی‌نیاز بود.