ویدیوی دوره صنعتی کاربرد پلاسما در صنایع پزشکی

در راستای ارائه اطلاعات فنی به مدرسین فناوری نانو و به منظور افزایش سطح کیفی و محتوایی در رویدادهای صنعتی و سمینارهای ترویج فناوری نانو در صنایع با محوریت پلاسما و کاربردهای آن، دوره آموزشی صنعتی فناوری نانو، با موضوع «توانمندی ها و کاربردهای فناوری پلاسمای سرد در‎‎صنایع مختلف»، روز سه شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ به دو صورت مجازی و حضوری با ارائه دکتر رمدانی، کارگزار شبکه تبادل فناوری در حوزه پلاسما، بهداشت و سلامت ستاد نانو، در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.