کاربردهای فناوری‌نانو در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه

کاربردهای فناوری‌نانو در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه

هر دستگاه مكانيكي از قبيل انواع موتورها و كمپرسورها در حين كاركرد و در اثر اصطكاك اجزاء آن‌ها حرارت زيادي ايجاد مي‌كند كه اين حرارت باعث وارد آمدن صدمات و تنش‌هاي نامطلوبي به سيستم مي‌شود. اين حرارت بايستي توسط يك ماده، از سيستم خارج شده و حذف گردد. همچنين در اثر تبادل حرارت كه در اجزاء يك چرخه نيروگاه كه منجر به افزايش حرارت و يا تغيير فاز سيال عامل مي‌شود، لازم است كه توسط تجهيزاتي سيال عامل را خنك نمود و يا آن را به فاز اوليه آن بازگرداند مثلا به منظور متراكم كردن بخار خروجي از توربين و تغيير فاز مجدد آن به مايع براي ورود به ديگ بخار از آب به عنوان يك خنك‌كننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
فناوری نانو در سیستم‌های خنک‌کاری می‌تواند موثر ‌باشد. به این منظور روش‌های مختلفی برای طراحی مناسب و بهینه سیستم‌های خنک‌کننده در انواع نیروگاه‌ها پیشنهاد می‌گردد. در این بین یکی از کاربردهای فناوری نانو برای رفع چالش‌های مربوط به خنک‌سازی استفاده از نانو سیالات می‌باشد. که در ادامه بعد از معرفی فناوری نانو سیالات به کاربردهای این فناوری در خنک‌کاری قسمت‌های مختلف نیروگاه‌ها پرداخته خواهد شد.