تولید نانوفیلترهای خودرو در ایران

محققان و نانوفناوران شرکت نانوساختار مهرآسا با کمک فناوری نانو موفق به تولید صنعتی فیلتر خودرو با جذب بالا شده‌اند.

عملکرد فیلترهای خودرو اهمیت بسیار بالایی در کارایی موتور، هوای محیط درونی خودرو و در نهایت هوای شهر دارد. وارد کردن نانوالیاف در فیلترهای هوا موجب افزایش کارایی فیلتر در حذف ذرات بسیار ریز شده و در عین حال افت فشار پایین و طول عمر بالایی ایجاد می‌کند.

در این نانوفیلترها علاوه بر عملکرد بسیار خوب، تعادل میان کارایی فیلتراسیون، افت فشار و طول عمر فیلتر تا حد بسیار زیادی بهبود می‌یابد.

این فیلتر به دلیل داشتن نانوالیاف، اجازه عبور ذرات ریز معلق در هوا را نمی‌دهد و هوا را تصفیه می‌کند. همچنین باعث بهبود عملکرد موتور و احتراق کامل سوخت در محفظه احتراق و در نهایت سبب کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و کاهش آلودگی خروجی از اگزوز خودرو می‌شود.

این فیلتر به دلیل کارایی و راندمان بالا جایگزین مناسبی برای فیلترهای معمولی هوای خودرو است که راندمان و ظرفیت به دام افتادن ذرات با استفاده از فناوری نانو روی سطح فیلتر افزایش می‌یابد.