برنامه‌های روز سوم تریبون ملی نانو و صنعت ۱۴۰۲

دوشنبه ۳۰ بهمن

صنایع ساخت‌وساز و برنامه‌های توسعه صنعتی نانو

 

 

9:30-9:00

«تولید پودرها و ملات‌های ساختمانی عایق رطوبت و ضدباکتری بر پایه فناوری نانو»

مهندس محمدعلی طاهباز؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت ژیکاوا

 

 

10:00-9:30

«تولید ورق‌های نانوکامپوزیت سیمانی حاوی الیاف سلولزی و نانومواد اتوکلاو شده» 

دکتر شوبو صالح‌پور؛ مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان دیوار پوشش سیمان پارت

 

 

11:00-10:30

«شیشه‌های نانو؛ تولید محصولات شیشه تخت به روش نانو اسپاترینگ PVD»

مهندس مهرداد کریمی؛ مدیر استراتژیک گروه صنعتی شیشه کاوه

 

 

11:30-11:00

«تولید و کاربرد رنگ‌های عایق حرارتی حاوی نانوذرات آئروژل و مواد نانوسرامیک»

مهندس وحید گرجی؛ عضو هیئت‌مدیره شرکت پارس پوشش صفه (نانو پارس گرجی)

 

 

12:00-11:30

«تولید نانوبتن‌های فوق سبک سازه‌ای»

مهندس محمدرضا پاپی؛ مدیر مهندسی و تولید شرکت دانش‌بنیان وندیداد

 

13:30-13:00

«اولویت‌های بخش ساخت‌وساز در حوزه فناوری نانو با تمرکز بر طرح اعتبار مالیاتی دانش‌بنیان»

دکتر علی زبردستی؛ مدیر توسعه کسب‌وکار حوزه ساخت‌وساز ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو

 

 

14:00-13:30

«معرفی گروه ارزیابی محصولات نانو و صدور گواهی نانومقیاس»

دکتر سیدمحمدحسین غضنفری؛ کارشناس مسئول کارگروه ارزیابی محصولات ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو

 

 

15:00-14:30

«روند و تحلیل آماری بازار محصولات نانو ساخت ایران»

دکتر سعید امیری؛ مدیر طرح پیمایش بازار نانو گروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو

 

 

15:30-15:00

«حمایت‌های ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو از پژوهش‌های صنعتی، مأموریت و محصول محور»

دکتر محمد ختمی‌مآب؛ دبیر گروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو

 

16:30-16:00

«معرفی مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) و زیرساخت‌های صنعتی‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای نوپای نانویی»

مهندس شکوه خلیلی فرد؛ مدیر مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی

 

 

17:00-16:30

«برنامه‌ها و حمایت‌های شبکه تبادل فناوری»

دکتر سیدمحمدامین علوی؛ مدیرعامل شرکت مدیریت همرسانی فناوری ایرانیان (شبکه تبادل فناوری)

 

 

17:30-17:00

«ظرفیت‌های جذب فناوری نانو در استان خوزستان»

دکتر داود کاظمی؛ مدیر توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در استان خوزستان