برنامه‌های روز دوم تریبون ملی نانو و صنعت ۱۴۰۲

برنامه‌های روز دوم تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۲

یکشنبه ۲۹ بهمن

نانوکاتالیست‌ها، نانوجاذب‌ها و نانوساختارهای پیشرفته صنعتی

 

۹:۳۰-۹:۰۰

«کاربردهای نانوکاتالیستها در صنایع پتروشیمی، پالایش و فولاد»    

دکتر احمدرضا کشاورز؛ سرپرست واحد تحقیقات شرکت دانش‌بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو

 

۱۰:۰۰-۹:۳۰

«نانوجاذب‌های گاز H2S از گاز طبیعی در غلظت‌های پایین»

دکتر محمدپارسا سهرابی؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان پترو پالا توس

 

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰

«نانوجاذب‌ها، نانوساختارهای کربنی و اکسیدهای فلزی نانوساختار»

دکتر علیمراد رشیدی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان گسترش نانوفناوری زاگرس ایرانیان

 

۱۱:۳۰-۱۱:۰۰

«تولید و کاربرد مواد نسوز نانوساختار»

مهندس محمد حسین‌زاده یزدی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان اطلس سرام کویر

 

۱۲:۰۰-۱۱:۳۰

«تأثیر نانوذرات بر خواص آکوستیک سیستمهای متخلخل خودرویی»       

مهندس زهرا پوراکبر؛ مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان عایق خودرو توس

 

۱۳:۳۰-۱۳:۰۰

«پوشش نانو زیرکونیوم و مواد آندایزینگ آلومینیوم»

مهندس سیامک آطاهریان؛ مدیرعامل شرکت دانش‌‌بنیان شیلر فرآیند پارس

 

۱۴:۰۰-۱۳:۳۰

«استفاده از فناوری نانو در پلیمرهای پیشرفته صنایع نفت و گاز»        

مهندس سعید محمودی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پترو پژوهان شریف (پتروکو)

 

۱۵:۰۰-۱۴:۳۰

«تولید پوششهای نانوساختار اکسیدی» 

دکتر امین حکیمی‌زاد؛ مدیر تولید و تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان نانو آبکار ایساتیس

 

۱۵:۳۰-۱۵:۰۰

«تولید و کاربرد پودرهای نانوساختار سیلیکای رسوبی در صنایع رنگ و پوشش»   

دکتر فریده کلاهدوزان؛ کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های نوین فدک سپاهان

 

۱۶:۰۰-۱۵:۳۰

«تولید سیمجوشهای توپودری مقاوم به سایش بر پایه فناوری نانو»     

دکتر محسن عسکری پیکانی؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانوساختار نماد

 

۱۷:00-۱۶:30
نانوپوششهای اختصاصی محافظ سنگ، فلز و چوب

دکتر مریم شهرکی؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان نانوفزار سپاهان