چه پلت‌فرم‌هایی برای تولید نانودارو در کشور وجود دارد؟

چه پلت‌فرم‌هایی برای تولید نانودارو در کشور وجود دارد؟

لیپوزومال، نانوذرات پروتئینی، نانوبلور، مایسل، نانوذرات پلیمری و معدنی و کونژوگه پروتئین-دارو از جمله پلتفرم‌های مهمی هستند که در داخل کشور برای تولید نانودارو از آن‌ها استفاده می‌شود.

چند پلتفرم مهم دیگر نیز وجود دارد که از آن‌ها در جهان برای تولید نانودارو استفاده می‌شود اما در ایران محصولی با این پلتفرم‌ها نداریم. دندریمرها، پروتئین‌های ویروسی، ذرات ویروس مانند و mRNA/siRNA از جمله این پلتفرم‌های مهم هستند که با تحقیق و توسعه، می‌توان از آن‌ها نیز برای تولید نانودارو در داخل کشور استفاده کرد.

بررسی اطلاعات علمی نشان می‌دهد که سه پلتفرم Tissue-targeted delivery ، cell-derived vehicles و Targeted degradation پتانسیل بالایی برای تولید نانودارو دارند، هرچند هنوز از آن‌ها برای تولید داروی تجاری، نه در داخل و نه خارج کشور، استفاده نشده است.

در حال حاضر ارزش بازار جهانی دارو 1400 میلیارد دلار بوده و در داخل کشور این بازار حجمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان دارد. سرانه جهانی هزینه دارو 165 دلار و در ایران 75 دلار است. ارزش واردات دارو در کشور کمتر از دو میلیارد دلار بوده که می‌توان گفت بیشتر داروهای مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود. 97 درصد از داروهای مصرفی در داخل کشور تولید داخل بوده و بخش کوچکی از آنها وارد می‌شود.

در بازار جهانی، کمتر از 100 نانودارو به ارزش تقریبا 54 میلیارد دلار تولید و توزیع می‌شود که این رقم در داخل کشور 16 نانو دارو بوده که 721 میلیارد تومان ارزش آن است.

در زیر به بررسی برخی از نانوداروهای ایرانی، پلتفرم های آنها و همچنین مقایسه قیمتی با نمونه های خارجی پرداخته می شود:

ســینا دوکســوزوم ساخته شده توسط شرکت اکسیر نانو سینا، یــک داروی ضد تومور اســت که در درمان ســرطان پستان متاســتاز دهنــده به ویژه در بیمارانــی کــه در معــرض یا دارای مشکلات قلبی هستند و همچنین درمان ســرطان تخمدان پیشرفته استفاده می‌شود. قیمت  نمونه جهانی این دارو ۶۵ دلار بوده و قیمت نمونه داخلی ۷۵۰ هزار تومان است.

نانوداروی ضدسرطان پاکلی‌نب، برای درمان سرطان‌هایی مانند سینه، ریه و پانکراس توسط شرکت نانوداروپژوهان تولید شده است. این نانودارو، با نفوذ به بافت سرطانی، از پیشرفت تومور جلوگیری کرده و باعث نابودی بافت سرطانی می‌شود. پلتفرم مورد استفاده برای این نانودارو، کونژوگه پروتئین-دارو است، ارزش بازار جهانی آن 1.2 میلیارد دلار بوده، قیمت نمونه جهانی دارو ۸۰ دلار بوده و قیمت نمونه داخلی ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است.

پادینکس یک ترکیب زوج شده یا کونژوگه (Conjugate) آنتی‌بادی-دارو است که برای مقابله با سرطان پستان تولید شده است. بازار جهانی این دارو در سال 2021 در حدود 2.1 میلیارد دلار بوده است، قیمت نمونه جهانی این دارو ۳۹۵۰ دلار بوده و نمونه داخلی ۹ میلیون تومان قیمت دارد.

دپوستیوا (Depostiva) حاوی تریامسینولون استوناید لود شده در داخل میکروکره‌های پلیمری است که برای تسکین درد زانو تولید شده است. پلتفرم این دارو، کونژوگه آنتی‌بادی- دارو است، قیمت نمونه خارجی این دارو ۶۶۵ دلار بوده در حالی که این داروی ایرانی ۴۳۸ هزار تومان قیمت دارد.

سیناآمفولیش نانودارویی است که از فناوری نانولیپوزوم استفاده می‌کند که برای درمان لیشمانیا تجویز می‌شود.

داروی امند از پلتفرم نانوبلور بهره‌مند بوده که برای کاهش حالت تهوع پس از شیمی‌درمانی از آن استفاده می‌شود. ارزش جهانی این دارو 127 میلیون دلار است.