نشست معرفی تجهیزات نانو حباب در مزارع آبزی پروری با حضور رئیس سازمان شیلات، آبزی پروران برتر کشور، فناوران و بهره‌برداران فناوری

نشست معرفی تجهیزات نانو حباب در مزارع آبزی پروری با حضور رئیس سازمان شیلات، آبزی پروران برتر کشور، فناوران و بهره‌برداران فناوری