نشست نشریات حوزه فناوری نانو

نشست توانمندسازی نشریات حوزه فناوری نانو، در 16 مرداد 1402 در سالن کنفرانس ستاد برگزار شد