اولین نشان نانو (نانونماد) به دو فیلتر نانویی اعطا شد

به دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و فیلتر هوای خودرو سنگین بر پایه فناوری نانو تولید شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر مجوز کاربرد نشان نانو (نانونماد) اعطا شد.
اولین مجوزکاربرد نشان نانو (نانونماد) برای دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و فیلتر هوای خودرو سنگین بر پایه فناوری نانو تولید شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر صادر شد.
نشان نانو ( نانو نماد) یک نشان ملی است که مجوز کاربرد آن توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بر اساس فرایندهای مصوب شده در دستورالعمل اعطای نشان نانو به شماره ۲۴۷/۱۵۰/د، برای استفاده در یک محصول فناوری نانو، به شرکت تولیدی اعطا می‌شود.

فیلترهای هوای احتراقی خودرو که فیلتر هوای خودرو خوانده می‌شود وسیله ای است که وظیفه جذب و جداسازی ذرات معلق موجود در هوای تازه ورودی به موتور را بر عهده دارد.  این فیلترها قطعاتی هستند که بر سر راه ورودی هوا به موتور احتراق داخلی خودروها (اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین) برای جلوگیری از ورود حشرات، گرد و غبار و سایر ذرات معلق به قطعات حساس آن قرار می‌گیرند. هرچه عملکرد فیلتر هوای خودرو بهتر باشد، موجب افزایش راندمان کلی موتور، کاهش مصرف سوخت، افزایش طول عمر موتور و قطعات داخلی خودرو و کاهش انتشار گازهای آلاینده خواهد شد.
شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر با بهره‌گیری از فناوری نانو در تولید فیلتر هوای خورو سبک و سنگین و ایجاد الیاف نانومتری بر سطح فیلتر، توانسته موجب افزایش طول عمر فیلتر و بهبود قابل توجه خواص فیلتراسیون در محدوده ذرات بسیار ریز (زیر یک میکرون) شود.
پس از طی مراحل مختلف بازرسی و ارزیابی دو محصول نام برده جهت دریافت نشان نانو پیرو مصوبه جلسه کمیته علائم اداره کل استاندارد خراسان رضوی مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲، اولین مجوز استفاده از نشان نانو برای دو محصول فیلتر هوای خودرو سبک و سنگین تولید شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر، صادر شد.
امید است اعطای نشان نانو (نانونماد) به محصولات حوزه فناوری نانو و ترویج این نشان در سطح جامعه، موجب کمک به تحقق ارتقای کیفیت محصولات فناوری نانو، بهبود بازار این محصولات، توسعه صادرات محصولات فناوری نانو،  افزایش اطمینان خاطر و اعتماد مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از عنوان فناوری نانو در جامعه شود.