لوله‌های حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی حرارتی

لوله‌های حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی حرارتی

لوله‌های حرارتی تجهیزات انتقال حرارت با توان انتقال حرارت بالایی هستند که با استفاده از انتقال حرارت دوفازه تبخیر و میعان-گرما را از چشمه حرارتی گرفته و به چاه حرارتی منتقل می‌کنند. لوله‌های حرارتی جهت انتقال حرارت در فضای محدود و اختلاف دمای اندک بسیار مناسب هستند.
لوله‌های حرارتی برای انتقال سیال عامل از چگالنده به تبخیرکننده از مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌کنند. لوله‌های حرارتی نوع ترموسیفونی با استفاده از نیروی جاذبه زمین، لوله‌های حرارتی فتیله‌دار با استفاده از نیروی مویینگی، لوله‌های حرارتی دورانی با استفاده از نیروی گریز از مرکز و لوله‌های حرارتی نوسانی با استفاده از نوسانات فشار داخل لوله حرارتی، سیال عامل داخل لوله را حرکت می‌دهند.
برای بهبود عملکرد لوله حرارتی می‌توان از لوله‌های با ضریب انتقال حرارت هدایتی بالاتر استفاده نمود. از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد لوله حرارتی، سیال عامل داخل لوله حرارتی است. استفاده از سیال‌هایی با لزجت پایین‌تر و ضریب انتقال حرارت هدایتی بالاتر از جمله راهکارهای بهبود انتقال حرارت هستند. با استفاده از نانوسیال‌ها، سطح تماس سیال و لوله بیش‌تر شده که این امر منجر به افزایش نرخ جوشش سیال می‌شود. با افزایش سطح انتقال حرارت که در نتیجه استفاده از نانوذرات است، نرخ انتقال حرارت به سیال داخل لوله افزایش می‌یابد و سیال با نرخ بالاتری جوشش پیدا می‌کند.