فراخوان ابزارهای «تشخیص بر بالین» به مرحله غربالگری و ارزیابی رسید

با دریافت ده طرح، فراخوان ابزارهای «تشخیص بر بالین» به مرحله غربالگری و ارزیابی رسید. این فراخوان با مشارکت بنیاد ملی علم ایران و ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو برگزار شده است.

آزمون‌های تشخیص بر بالین (POCT) روند بسیار پرشتابی در دنیا دارند و در بسیاری از موارد جایگزین آزمون‌های مرسوم و سنتی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شده‌اند. از این رو «ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو» و «بنیاد ملی علم ایران (INSF)» در جهت شتاب‌دهی به رشد و توسعه فناوری در این حوزه فراخوانی را اعلام کردند که با اتمام مدت زمان ارسال طرح‌ها، ده طرح برای این فراخوان ارسال شد.

دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، علوم‌پزشکی اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز، علوم‌پزشکی تبریز، شهید باهنر کرمان و آزاد شهرکرد از جمله مرکز دانشگاهی ارسال‌کننده طرح‌های منتخب بودند. پژوهشگاه ابن‌سینا، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، واکسن‌سازی رازی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز از میان محافل علمی در زمینه ارسال طرح‌های برگزیده، پیشتاز بودند.

لازم به ذکر است دانشگاه تهران با سه طرح و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری با دو طرح، پیشتاز طرح‌های منتخب بودند.

فناوران و فعالین حوزه POCT به‌منظور شرکت در رویداد مذکور طرح‌های خود را در محورهای ذیل ارسال نمودند:

  • فناوری‌های تکثیر نوکلئیک‌اسیدی به ویژه تکثیر به روش‌های هم‌دما
  • زیست حسگرهای الکتروشیمیایی و سنجش‌های آنزیمی به ویژه بر بستر کاغذ و ابزارهای میکروسیالاتی
  • آشکارسازی بر اساس روش‌های فلورسنس و کمی لومینسنس به ویژه برای سنجش‌های ایمنی با حساسیت بالا
  • پلتفرم‌های میکروسیالاتی سانتریفیوژی و جریان آرام تحت فشار
  • پلتفرم‌های مبتنی بر کاغذ به ویژه از نوع سنجش‌های ایمنی کروماتوگرافی
  • تصویربرداری و پردازش تصویر با هدف رنگ‌سنجی شناسایی و شمارش سلولی
  • طراحی و تولید زیرساخت‌ها و ابزارهای آزمون‌های تشخیص بر بالین (POCT)

طرح‌های منتخب این فراخوان که با موفقیت به اجرا برسند؛ علاوه بر حمایت مالی بلاعوض، در ادامه در اولویت حمایت‌های آتی ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو جهت توسعه محصول و تجاری‌سازی خواهند بود.