دبیرخانه نمایشگاه ایران‌نانو: استقبال از جانمایی نمایشگاه بینظیر بود

روز چهارشنبه مورخ ۱ شهریور ۱۴۰۲ طبقه اول سالن خلیج فارس کمتر از نیم ساعت تکمیل ظرفیت شد که این میزان استقبال شرکت‌ها به نسبت در ۱۳ دوره قبل بی‌سابقه بوده است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی دبیرخانه نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۲، تاکنون ۶۵ درصد فضای نمایشگاه نانو تکمیل ظرفیت شده است. برخی از شرکت‌ها با تصور اینکه زمان زیادی تا آغاز نمایشگاه باقی است هنوز اقدام به انتخاب فضای مورد نظر خود نکرده‌اند و بدیهی است با این حجم از استقبال شرکت‌ها در چهاردهمین دوره نمایشگاه نانو به زودی فضاهای خالی موجود تکمیل ظرفیت خواهند شد.

یکی از تفاوت‌های نمایشگاه سال جاری با دور‌ه‌های پیشین، امکان جانمایی نمایشگاه توسط خود شرکت‌ها است. در دوره‌های قبلی جانمایی توسط مجری نمایشگاه انجام می‌شد اما امسال خود شرکت‌ها می‌توانند نسبت به جانمایی براساس نیاز خود اقدام کنند. نقشه نمایشگاه به تفکیک حوزه، جهت تسهیل انتخاب فضای مورد نیاز شرکت‌ها و مجموعه‌ها بر روی سایت نمایشگاه قرار گرفته است.