کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

در سال‌های اخیر با گسترش علم نانو، شرکت‌های بزرگ نفتی سعی در استفاده از فناوری نانو در بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز دارند. پتانسیل‌های زیاد فناوری نانو باعث شده است که بخش فراوانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه کمپانی‌های بزرگ نفتی به استفاده از فناوری نانو معطوف شود.
چند سالی بیش نیست که استفاده از فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت مورد توجه قرار گرفته است، اما در این مدت کوتاه به یکی از اولویت‌های کاربردی فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت تبدیل شده است. استفاده از نانو‌مواد به منظور ازدیاد برداشت نفت جزء روش‌های نوین ازدیاد برداشت تقسیم‌بندی می‌شود. نانوذرات به دلیل توانایی‌ها و پتانسیل‌های مختلفی که دارند می‌تواند یک کاندیدای مناسب به منظور استفاده در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت باشند.