گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در تولید پوشش‌های پلی‌اورتان ضداسکایدرول

بر کسی پوشیده نیست که صنعت هوافضا با سرعت زیادی در حال رشد است. برای نگهداری و حفظ عملکرد صحیح هواپیماها عوامل مختلفی باید درنظر گرفته شود و یکی از این عوامل رنگ یا پوشش آن‌هاست. این پوشش یا رنگ‌ها برای افزایش عمر سازه هواپیما استفاده می‌شود. جت‌ها، هواپیماها و هلیکوپترها با پوشش‌های پیشرفته برای حفظ ظاهر و محافظت از آن‌ها در برابر خوردگی لایه‌بندی شده‌اند. این پوشش‌ها شرایط محیطی سخت را تحمل می‌کنند و می‌توانند هم بر روی سطوح خارجی و هم در سطوح داخلی هواپیما مورداستفاده قرار گیرند. پوشش‌های مؤثر و با کیفیت برای محافظت از سطح هواپیما در برابر شرایط آب و هوایی سخت، افزایش مقاومت در برابر آلودگی و به حداقل رساندن مقاومت در برابر کشش مورد نیاز است. امروزه نیاز به پوشش در بخش هوافضا عمدتاً به دلیل تغییرات ناگهانی محیطی در حال افزایش است.

گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در تولید پوشش‌های پلی‌اورتان ضداسکایدرول را از اینجا دریافت کنید.