گزارش صنعتی مروری بر کاربردها و فناوری‌های به‌روز دستگاه DSC

دستگاه گرماسنج افتراقی روبشی وسیله‌ای است که برای ارزیابی تغییرات ماده در اثر گرما استفاده می‌شود. در این دستگاه جریان حرارتی ورودی یا خروجی به نمونه اندازه‌گیری می‌شود که با استفاده از آن می‌توان بسیاری از مشخصات ماده از قبیل دمای ذوب، شیشه‌ای شدن، گرمای نهان ذوب، ظرفیت گرمایی و ویژگی‌های مشابه را به دست آورد. همچنین می‌توان از همین ویژگی‌ها برای شناسایی ماده یا تشخیص ناخالصی‌ها نیز استفاده کرد. این دستگاه در کنار فناوری‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که امکان آنالیز دقیق‌تر ماده را در اختیار قرار می‌دهند؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که DSC یکی از پرکاربردترین آنالیزهای حرارتی مواد است.
در حال حاضر دو شرکت در داخل ایران اقدام به تولید این دستگاه کرده‌اند که دو دستگاه شرکت تجهیزات‌سازان پیشتاز تأییدیه نانومقیاس را نیز دریافت کرده‌اند.
در گزارش صنعتی مروری بر کاربردها و فناوری‌های به‌روز دستگاه DSC با این دستگاه بیشتر آشنا می‌شوید.
گزارش صنعتی مروری بر کاربردها و فناوری‌های به‌روز دستگاه DSC را از اینجا دریافت کنید.