گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در چسب‌های مورد استفاده صنایع هوایی

نانومواد و نانوساختارهای مختلفی به عنوان افزودنی به منظور بهبود خواص چسب‌ها به کار گرفته شده‌اند. در این میان نانوذرات خاک رس و نانولوله‌های کربنی به دلیل خواص مکانیکی و حرارتی برای صنایع هوایی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این گزارش ضمن مرور موقعیت نانوچسب‌ها در صنایع هوایی و پیش‌بینی بازار آن، انواع نانوچسب‌های مورد استفاده در این صنعت بررسی و به بهبود مکانیزم خواص با نانو پرداخته شده است.
استفاده فناوری نانو در تولید چسب‌ها به دلایلی مانند سفتی چسب، چقرمگی شکست، ترشوندگی سطحی، کنترل تنش‌های باقیمانده، افزایش پایداری و عمر چسب‌ها، بهبود خصوصیات الکتریکی، بهبود خصوصیات حرارتی (مقاومت در برابر شوک حرارتی)، مانع نفوذ گاز، افزایش سرعت چسبیدن، سبک‌سازی و مقاوم‌سازی، رسانایی و خودترمیم‌شوندگی موردتوجه قرار گرفته است. استفاده از چسب‌ها به عنوان جایگزینی برای اتصالات مکانیکی، جوشکاری و دیگر روش‌های اتصال سبب کاهش کلی هزینه‌های تولید، افزایش عمر محصول و در نهایت کاربرد بهینه در زمینه طراحی، تولید و مونتاژ می‌شود.

گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در چسب‌های مورد استفاده صنایع هوایی را از اینجا دریافت کنید.