گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان

در حال حاضر کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان، به نسبت گستردگی این صنعت، اندک است. اگرچه امروز شاهد استفاده محدود از مواد و مصالح نانو در ساختمان هستیم، اما با توجه به قابلیت‌های این فناوری نوظهور، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، رشد بسیار چشمگیری در استفاده از مواد نانو در صنعت ساختمان‌سازی را شاهد باشیم. فناوری نانو از دو جهت به صنعت ساختمان کمک می‌کند: نخست، بهینه‌سازی و ارتقای عملکردی فناوری‌های موجود. دوم، ارائه گروه جدیدی از مواد و محصولات که پیش از ظهور فناوری نانو ممکن نبوده است؛ بنابراین از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می‌توان به افزایش کیفیت مصالح، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه‌جویی اقتصادی اشاره کرد.
توسعه فناوری نانو در صنعت ساخت‌وساز می‌تواند منجر به تولید محصولاتی با قابلیت‌ها و کارکردهای بالا شود؛ بنابراین انتظار می‌رود به موازات پیشرفت فناوری نانو در ایران، صنعت ساخت‌وساز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور بازار گسترده‌ای از محصولات برپایه نانو را در دست خود گیرد. در این گزارش به توضیح برخی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان پرداخته شده است.

برای دریافت این گزارش به اینجا مراجعه کنید و برای آشنایی با گزارش‌های دیگر، به صفحه نانو و صنعت مراجعه نمایید.