ویدیوی مستند روز نخست پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

در این ویدیو گزیده ای از سخنرانی های روز نخست پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو را به همراه گفتگوهای صورت گرفته با فناوران و صاحب نظران را می توانید تماشا کنید.