گزارش صنعتی کاربرد نانوذرات الماس در صنعت روانکارها

فناوری نانو در زمینه‌های مختلف علم وارد شده و در صنایع مختلف نیز، محصولاتی بر این پایه ایجاد شده است. در این میان، افزودنی‌های روغن‌موتور و سوخت نیز تحت تأثیر فناوری نانو قرار گرفته و محصولات مربوطه وارد بازار شده است. نانوافزودنی‌های روغن به طور اساسی بر صرفه‌جویی سوخت و بازدهی موتور تأثیر دارند. با توجه به ورود فناوری نانو در سال‌های اخیر، گروهی از انواع نانوافزودنی‌های روغن نیز پا به عرصه ظهور گذاشته و در این میان نانوالماس نیز به عنوان یکی از جدیدترین و مؤثرترین این مواد مطرح بوده است. ویژگی‌های منحصربه‌فرد ذرات نانوالماس، موجب شده انواع و درجه‌های مختلف این ماده، کاربردهای متنوعی را در بخش‌های مختلف صنعت به خصوص صنعت روانکارها به خود اختصاص دهند.

در این گزارش، خواص منحصربه‌فرد نانوالماس و اثرات استفاده از افزودنی حاوی نانوالماس بر بهبود عملکرد روانکارها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تأثیر چشمگیر مصرف این افزودنی در بهبود عملکرد روانکارها، کاهش اصطکاک، خوردگی و…، اهمیت این محصول در رابطه با مقوله‌های بحث‌برانگیزی چون کاهش مصرف سوخت و انرژی، بهبود راندمان و کاهش هزینه‌های تولید و همچنین مباحث کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، امری کاملاً مشخص و انکارناپذیر است.