بکارگیری پکرهای ایرانی با فناوری نانو در چاه‌های نفت کشور

شرکت کیا صنعت شریف موفق به ساخت پَکِرهای متورم شونده برای تعمیر چاه‌های نفت شده است. در این پکرها از الاستومرها و مواد پلیمری تقویت شده با فناوری‌نانو استفاده شده است. ابزارهای مسدودکننده درون چاهی موسوم به پکر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای صنعتی در فرایندهای مربوط به تعمیر، نگهداری و تحریک چاه‌های نفت و گاز هستند. این پکرها، امکان انجام عملیاتی مانند تحریک چاه، اسیدزنی، تعمیرات سرچاهی را بدون خارج کردن رشته تولیدی میسر می‌سازند. پکرهای متورم شونده، از درون لوله مغزی عبور داده می‌شوند و پس از رسیدن به عمق موردنظر، متورم شده و عملیات آب‌بندی لوله جداری چاه‌های نفت و گاز را انجام می‌دهند و پس از اتمام عملیات، دوباره تا رسیدن به سایز اولیه، کوچک شده و از چاه خارج می‌شوند. برای استفاده از نمونه های خارجی این پکرها به شش ماه تا یک سال زمان نیاز بود، ولی درحال حاضر، استفاده از پکرهای ایرانی، در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و برخی شهرهای جنوبی، ضمن برخورداری از کیفیت برتر، زمان تعمیر چاه را به کمتر از یک ماه کاهش داده و در هر چاه نفت، بیش از ۱۰۰ هزار یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کرده است. از جمله مزیت‌های این فناوری می توان به امکان استفاده در چاه‌های عمودی، افقی و مایل، متعادل‌سازی فشار پیش از فروکش و عدم آسیب به پکر، امکان ارسال به درون چاه با لوله مغزی سیار و کابل و انجام عملیات بدون خارج کردن رشته تولیدی، اشاره کرد.