نانو و شهرکها: نشست صنعتی فرصتها و کاربردهای تجاری فناوری نانو بطور همزمان در سه شهرک صنعتی فعال کشور

نانو و شهرکها: نشست صنعتی فرصتها و کاربردهای تجاری فناوری نانو بطور همزمان در سه شهرک صنعتی فعال کشور

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و در اجرای رویدادهای صنعتی هفتگی، در قالب برنامه «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، نشست صنعتی معرفی فرصتها و…

معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایران در رویداد توسعه دانش بنیان واحدهای شهرکهای صنعتی تهران

معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایران در رویداد توسعه دانش بنیان واحدهای شهرکهای صنعتی تهران

رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی شهرک های استان تهران 5 مردادماه از ساعت 9 الی 13 با همکاری…

نانو و شهرکها: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع فلزی در منطقه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

نانو و شهرکها: نشست کاربردهای صنعتی نانو در صنایع فلزی در منطقه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

در هفته نوزدهم از اجرای طرح «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، که با همکاری بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و فن بازار…

حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نشستهای B2B واحدهای صنعتی و تولیدی شرکت شهرک های صنعتی

حضور کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو در نشستهای B2B واحدهای صنعتی و تولیدی شرکت شهرک های صنعتی

بخش ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف معرفی توانمندی های فناوری نانو ایران و جهان، معرفی سیاست ها و الگوهای حمایتی ستاد…

نانو و شهرکها: نشست فرصتهای اقتصادی و کاربردهای نانو در شهرک صنعتی اردستان با محوریت صنایع فلزی

نانو و شهرکها: نشست فرصتهای اقتصادی و کاربردهای نانو در شهرک صنعتی اردستان با محوریت صنایع فلزی

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و  در ادامه رویدادهای صنعتی هفتگی، در قالب برنامه «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، نشست صنعتی معرفی فرصتها و…

نانو و شهرکها: نشست نانو در شهرک صنعتی اسفیدواجان با محوریت صنایع حوزه سنگ

نانو و شهرکها: نشست نانو در شهرک صنعتی اسفیدواجان با محوریت صنایع حوزه سنگ

در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو و  در ادامه نشستهای صنعتی هفتگی، در قالب برنامه «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، نشست صنعتی معرفی فرصتها و کاربردهای…