توسعه‌ نانوسامانه‌ی ایرانی برای مدیریت آب توازن صنایع کشتیرانی

مدیرعامل شرکت ره‌آوران آینده دریا از نصب آزمایشی نانوسامانه‌ای ایرانی برای مدیریت آب توازن کشتی‌ روی یکی از شناورهای داخل کشور خبر داد.

مهندسی حسینی مدیرعامل این شرکت می‌گوید: «کشتی ها به منظور جابه‌جایی کالاهایی از قبیل نفت، مواد معدنی و کانتینرها نیازمند بهره گیری از سیستم‌های متعددی جهت حفظ ثبات کشتی و قابلیت مانور آن در طول سفر هستند. یکی از این سیستم‌ها آب توازن بوده که بر اساس آن کشتی‌ها در هر دو حالت بدون حمل بار و تخلیه بخشی از بار در بندر، آب توازن را به منظور عملکرد مؤثر و بی خطر کشتی تنظیم می‌کنند. آب توازن، آبی است که به منظور کنترل فشارهای وارده بر یک کشتی و ثبات آن برداشت می‌شود. آب توازن حاوی گونه‌های زیستی و اورگانیزم‌های متنوعی از باکتری‌ها، ویروس‌ها، گیاهان و موجودات ساحلی هستند. این آب عموما توسط کشتی‌ها طی مسافت‌های طولانی حمل می‌شود و سپس به هنگام تخلیه، گونه‌های زیستی متخاصم را  به اکوسیستم جدید وارد می‌کند که می تواند منجر به آلودگی آب‌ها شود.»

وی می‌افزاید: « از این رو کنوانسیون‌های مربوط به ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست الزاماتی را برای استفاده از آب تصفیه‌شده به منظور تحفظ توازن کشتی‌ها مطرح کرده است که دولت‌ها را موظف می‌کند از سال ۲۰۲۴ از آب تصفیه شده برای این کار استفاده شود. در واقع از سال ۲۰۲۴ تمامی شناورهای مشمول ملزم به رعایت این پروتکل خواهند بود.»

برای حل این مشکل و رعایت این الزامات، شرکت ره آوران آینده دریا با همکاری شرکت نانویی آتیه‌پردازان ظهور شریف سیستم مدیریت آب توازن مبتنی بر فناوری نانوفیلتراسیون را توسعه داده است که به صورت آزمایشی روی یکی ازشناورهای کشور در حال اجرا است که تا پایان سال جاری نتایج این کار منتشر خواهد شد.

به گفته مهندس حسینی که دانش‌آموخته رشته مهندسی شیمی گرایش نفت است، شرکت ره آوران آینده دریا در حال مستندسازی نتایج به دست آمده از این سیستم نانوفیلتراسیون بوده تا بتواند تاییدیه‌های لازم بین‌المللی را دریافت کند.

با توجه به سابقه ایران درزمینه‌ی عضویت و پایبندی به این کنوانسیون‌ها و همچنین اهمیت توجه به اکوسیستم دریایی کشور پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی، محصولات طراحی شده این شرکت بتواند کمک شایانی به صنعت کشتیرانی جهت تجهیز شناورهای مشمول این کنوانسیون تحت استانداردهای مورد تأیید سازمان بین المللی دریانوردی نماید.

توسعه‌ نانوسامانه‌ی ایرانی برای مدیریت آب توازن کشتی‌ها