امضای سند راهبردی نانومترولوژی برای توسعه کاربردی فناوری نانو در کشور

سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، با حضور تنی چند از مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و سازمان ملی استاندارد، سند راهبری توسعه اندازه‌شناسی کشور در فناوری نانو (نانومترولوژی) در محل سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد. این سند، پوشش‌دهنده یک افق برنامه‌ای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) است و دستاورد مهم آن توسعه اندازه‌شناسی نانو و بهره‌مندی از مزایای آن برای توسعه کاربردی فناوری نانو در کشور است.

در حوزه نانومترولوژی، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال ۱۳۸۶ فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را در ارتباط با الزامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تجهیزات، شرایط محیطی و آزمایشگاهی مرکز اندازه‌شناسی نانو، مواد مرجع و مطالعات ساختمانی آزمایشگاه‌های مربوطه، آغاز نمود. در تیر ماه سال ۱۳۹۴ نسخه اولیه این سند براساس همین مطالعات آماده شده و مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو و سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت که هر چند به‌دلیل مشکلاتی اجرایی شدن آن به تاخیر افتاد. در نیمه اول ۱۴۰۰ این سند با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای «سند جامع راهبری نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت این سند با ماموریت «تعریف و دستیابی به نظام ملی نانومترولوژی در راستای اصول علم اندازه‌شناسی و توسعه فناوری نانو در کشور» به امضا رسید. برای تحقق این مأموریت و اهداف تعیین شده در این سند، لازم است برنامه‌ها و نتایج آن‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌ها و اهداف کمی برنامه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

با توجه به اهمیت و نقش بسزای توسعه اندازه‌شناسی نانو در پیشرفت و توسعه فناوری نانو در کشور، براساس چشم‌انداز این سند، در افق ۵ ساله ایران کشوری است که در حوزه اندازه‌شناسی نانو صاحب توانمندی‌های زیر خواهد بود:

دارای زیرساخت‌های لازم اندازه‌شناسی در فناوری نانو؛

دارای همکاری‌های مؤثر و سازنده با سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اندازه‌شناسی؛

دارای نظام ملی اندازه‌شناسی نانو معتبر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی؛

مؤثر در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای تولید، صادرات محصولات و خدمات در حوزه فناوری نانو از

منظر ملی و بین‌المللی؛

اهداف این سند نیز به قرار ذیل است:

ایجاد و توسعه پویا و پایدار اندازه‌شناسی نانو در علوم، فناوری و صنعت نانو در کشور؛

ایجاد و توسعه تعاملات با مراکز بین‌المللی نانومترولوژی در راستای پشتیبانی و حمایت از توسعه تولید و صادرات محصولات در حوزه فناوری نانو.

دستیابی به سهم مناسبی از ارزش افزوده اقتصادی با بهره‌گیری از نظام اندازه‌شناسی نانو در کشور؛

سند راهبری توسعه اندازه‌شناسی کشور در فناوری نانو امضا شد