گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عایق‌کاری مناسب در صنعت نفت و صنایع وابسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عایق‌کاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی یکی از موضوعات مهم و مطرح در زمینه حفظ انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر است و از طرفی هم باعث کاهش هزینه تولید محصولات می‌شود. امروزه نانوعایق‌ها توانسته‌اند تاثیر بسیار بیشتری نسبت به عایق‌های متداول بر روی پارامترهای مذکور داشته باشند.

همچنین استفاده از نانوعایق‌ها نسبت به عایق‌های معمولی علاوه‌بر صرفه‌جویی اقتصادی زیادی که ایجاد می‌کنند باعث حفظ منابع انسانی و جلوگیری از ایجاد بیماری‌های خطرناک برای کارکنان مجموعه‌های صنعتی می‌شوند، زیرا استفاده از عایق‌های معمولی مانند پشم شیشه موجب بروز بیماری‌های خطرناکی همچون سرطان می‌شود، از طرفی برای بهبود کارایی عایق‌هایی مانند پشم شیشه که به‌طور سنتی استفاده می‌شوند باید ضخامت عایق‌ها افزایش یابد که در بسیاری از شرایط چنین امکانی به علت کمبود فضا ممکن نیست. هم‌چنین افزایش ضخامت باعث افزایش ماده مصرفی و درنتیجه افزایش هزینه عایق‌کاری می‌شود.

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را از اینجا بخوانید.