آمار پتنت‌های داخلی و خارجی در حوزه نانو

با توجه به اهمیت روزافزون دارایی‌های فکری و تمرکز بر ثبت این دارایی‌ها در پایگاه‌های داخلی و جهانی ثبت دارایی‌های فکری، بررسی و تحلیل پتنت‌های حوزه نانو، اهمیت فراوانی دارد. این گزارش، تحلیلی بر آمار پتنت‌های ایران و جهان در حوزه نانوفناوری است.

مطابق با گزارش سازمان جهانی دارایی‌های فکری WIPO، صنعت نانوفناوری به‌عنوان یکی از اثرگذارترین حوزه‌ها در زندگی انسان‌ها بوده و سهم بالایی از دارایی‌های فکری ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است. بدین منظور، بسیاری از کشورها در سراسر جهان، به پژوهش در این حوزه پرداخته و مرزهای نانوفناوری را گسترش می‌دهند.

در این گزارش سعی شده تا بررسی گزارش‌های ارائه‌شده توسط استات‌نانو ، فراوانی پتنت‌های ثبت‌شده کشورهای مختلف در پایگاه‌های جهانی ثبت دارایی فکری بیان گردد. پایگاه‌های ثبت دارایی‌های فکری مورداستفاده در این گزارش، شامل اداره پتنت اروپا ، اداره پتنت و نشان‌تجاری آمریکا  و اداره پتنت آلمان  می‌باشند.

1- اداره پتنت اروپا

شکل زیر نشان‌دهنده روند تعداد پتنت‌های ثبت در جهان از سال 2001 الی 2017 در این پایگاه است.

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

شکل 1. روند تعداد پتنت‌های ثبت‌شده جهان در EPO در حوزه نانوفناوری

حال با بررسی تعداد پتنت‌های نانوفناوری کشورها در سال 2016، جدول زیر برای 5 کشور برتر جهان در این زمینه، تهیه شده است. کشور ایران، درمجموع از سال 2001 الی 2017، تنها 3 پتنت در سال‌های 2011 و 2012 در این اداره، ثبت نموده است.

جدول 1. تعداد پتنت‌های ثبت‌شده در حوزه نانوفناوری در EPO در سال 2016

filereader.php?p1=main_70c3e2154febcc992

2- اداره پتنت و نشان تجاری آمریکا

شکل‌ زیر نشان‌دهنده روند تعداد پتنت‌های ثبت در جهان از سال 2001 الی 2017 در این پایگاه است.

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a

شکل 2. روند تعداد پتنت‌های ثبت‌شده جهان در USPTO در حوزه نانوفناوری

حال با بررسی تعداد پتنت‌های نانوفناوری کشورها در سال 2016، جدول زیر برای 5 کشور برتر جهان در این زمینه، تهیه شده است.

جدول 2. تعداد پتنت‌های ثبت‌شده در حوزه نانوفناوری در USPTO  در سال 2016

filereader.php?p1=main_70c3e2154febcc992

کشور ایران اولین پتنت خود را در سال 2010 در USPTO ثبت نموده و تا به امروز 54 پتنت در مدت‌زمان 8 سال، ثبت نموده است.

filereader.php?p1=main_182be0c5cdcd5072b

شکل 3. روند تعداد پتنت‌های ثبت‌شده ایران در USPTO در حوزه نانوفناوری

3- اداره پتنت آلمان

شکل‌ زیر نشان‌دهنده روند تعداد پتنت‌های ثبت در جهان از سال 2001 الی 2017 در این پایگاه است.

filereader.php?p1=main_f7177163c833dff4b

شکل 4. روند تعداد پتنت‌های ثبت‌شده جهان در DPMA در حوزه نانوفناوری

حال با بررسی تعداد پتنت‌های نانوفناوری کشورها در سال 2015، جدول زیر برای 5 کشور برتر جهان در این زمینه، تهیه‌شده است. کشور ایران تاکنون هیچ پتنتی در حوزه نانوفناوری در این اداره ثبت نکرده است.

جدول 3. تعداد پتنت‌های ثبت‌شده در حوزه نانوفناوری در DPMA  در سال 2015

filereader.php?p1=main_866cfec6f12d2064e

4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پس از بررسی آمارهای جهانی و وضعیت پتنت‌های ثبت‌شده کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، در این بخش به بررسی تعداد پتنت‌های ثبت‌شده نانوفناوری داخل کشور پرداخته شده است. شکل زیر نشان‌دهنده تعداد پتنت‌های ثبت‌شده در ایران از سال 1390 الی 1395 است.

filereader.php?p1=main_b53b3a3d6ab90ce02

شکل 5. روند تعداد پتنت‌های ثبت‌شده ایران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع : http://statnano.com/