بررسی بازار نانوذرات در حوزه دارورسانی

براساس پیش‌بینیTRANSPARENCY بازار نانو فناوری در حوزه دارورسانی در سال 2023 به ارزش 11.9 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

امروزه فناوری نانو توانسته منجر به پیشرفت‌های چشمگیری در صنعت داروسازی شود. داروها می‌توانند عوارض جانبی مختلفی را برای اعضای بدن ایجاد کنند اما سیستم نوین دارو رسانی قادر به هدایت دارو در یک زمان معین و با دز کنترل شده به اهداف دارویی خاص است، این کار به نحو چشمگیری ایمن تر و بسیار مؤثر تر از پخش دارو در تمام بدن است و به آن دارورسانی هدفمند می‌گویند. در سال‌های اخیر بازار فناوری نانو در حوزه دارورسانی رشد قابل توجهی داشته و براساس پیش‌بینی TRANSPARENCY بازار نانو فناوری در حوزه دارورسانی در سال 2023 به ارزش 11.9 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

filereader.php?p1=main_70f250e2d762fbde8

با توجه به اهمیت این موضوع، مجموعه  Cientificaدر گزارش حاضر به بررسی کاربرد و رصد بازار نانوذرات در حوزه دارو رسانی پرداخته است. این گزارش به سرمایه‌گذاران دارویی درک جامعی از اثر نانوفناوری‌ها بر بازار شرکت‌های دارویی و یا شرکت‌هایی که با تولید نانو مواد یا نانوفناوری، ترکیبات دارورسانی بهتری تولید می‌کنند، فراهم می‌آورد. این گزارش بررسی عمیقی بر پیشرفت‌های اخیر نانوذرات توانمند در سیستم‌های دارورسانی و فرصت‌های آتی آن‌ها فراهم خواهد کرد.

این گزارش به همت ستاد توسعه فناوری نانو ترجمه شده و در وبسایت هایتک مانیتور آماده دریافت است.

منبع : http://www.hitechmonitor.com/saasdm-phoenix/#!/asset/387