گزارش صنعتی پوشش‌های خودتمیزشونده

گزارش صنعتی پوشش‌های خودتمیزشونده

بسیاری از فناوری‌های امروزی از طبیعت الهام گرفته‌اند. سطوح خودتمیزشونده اولین بار با کشف ریزساختار برگ نیلوفر آبی، که برخلاف ظاهر صافش در مقیاس نانو یا میکرو زبر است، مورد توجه قرار گرفتند. پدیده خودتمیزشوندگی به زاویه تماس بستگی دارد و بر این اساس، سطوح خودتمیزشونده به دو دسته ابرآبدوست (بیونیک) و ابرآبگریز (فوتوکاتالیستی) تقسیم می‌شوند. برخلاف سطوح ابرآبگریز که فقط از سازوکار جریان قطرات آب برای اثر خودتمیزشوندگی استفاده می‌کنند، سطوح ابرآبدوست با فرآیند فوتوکاتالیز ساختار شیمیایی آلودگی‌ها را در مجاورت نور خورشید از بین می‌برند، اما به علت آسانی فرآوری ساخت و در دسترس بودن امکانات، امروزه سطوح ابرآبگریز بیشتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فناوری نانوپوشش‌های خودتمیزشونده در زمینه‌های مختلفی مانند صنعت نساجی، صنعت اتومبیل‌سازی، صنعت هواپیماسازی و صنایع نوری، محصولات تجاری زیادی به مرحله تولید رسیده‌اند.

گزارش صنعتی پوشش‌های خودتمیزشونده را از اینجا دریافت کنید.