3 استراتژی برای همکاری موثر شرکت‌های بزرگ و نوپا

با وجود اهمیت همکاری شرکت‌های بزرگ و نوپا در دنیای رقابتی امروزه، با این حال به دلیل اینکه بسیاری از تجربه‌های همکاری با شکست روبرو می‌شوند، بنابراین برخی از شرکت‌های تمایل به همکاری ندارند. با این حال توجه به نکات اساسی می‌تواند به موفقیت همکاری بین شرکت‌های بزرگ و نوپا کمک کند. از این رو در گزارش حاضر به 3 استراتژی برای همکاری موثر بین شرکت‌های بزرگ و نوپا اشاره شده است.

امروزه با توجه افزایش شدت رقابت در فضای کسب‌وکار بحث همکاری شرکت‌های بزرگ و نوپا داغ‌تر شده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تلاش برای همکاری با شرکت‌های نوپا هستند. البته افراد زیادی این سوال را در ذهن دارند که شرکتهای نوپا چگونه می‌توانند به شرکت‌های بزرگ کمک کنند؟ پاسخ دادن به این سوال مستلزم توجه به ویژگی‌های و ساختار متفاوت شرکت‌های بزرگ و نوپا است. در این میان در ادامه به سه استراتژی برای ایجاد همکاری موثر بین شرکت‌های بزرگ و نوپا معرفی شده‌اند.

1.  شبکه‌سازی به منظور فراهم کردن زمینه همکاری‌های آینده:  شرکت‌های بزرگ به‌خاطر اینکه وارد اکوسیستم استارت‌آپی شده و جایگاه مناسبی را اخذ کنند باید به دنبال ایجاد و تقویت رابطه با اعضای اکوسیستم باشند. از این رو شرکت‌های بزرگ به جای اینکه منتظر باشند تا شرکت‌های نوپا به سراغشان بیایند و آن‌ها را بخرند یا لیسانس فناوریشان را اخذ کنند، باید تا حد ممکن به دنبال شبکه‌سازی با شرکت‌های نوپا باشند. این گام در فرآیند همکاری با عنوان مرحله “کشف” یا “ورود به اکوسیستم نوآوری به منظور شناسایی فرصت‌های جدید کسب‌وکار و ارزیابی آن‌ها از نظر میران همراستایی با اهداف” شناخته می‌شود. ارتباطات اولیه نه تنها به شرکت‌های بزرگ در مورد فناوری‌های جدید و آینده  بینش می‌دهد بلکه شرایط ایجاد ارتباط  با شرکت‌های نوپایی که ممکن است قادر به کمک به آن‌ها در آینده باشند را فراهم می‌کند. یکی از راه‌های مناسب برای شبکه‌سازی در شرکت‌های بزرگ و ارتباط با شرکت‌های نوپا برگزاری چالش‌های نوآوری عمومی یا هک‌تون[1] است.

2.تعریف و تمرکز بر اهداف و راه‌حل‌های بلندمدت: اگرچه شبکه‌سازی با شرکت‌های نوپا برای آماده‌سازی برای همکاری در آینده مهم است با این حال لازم است که هر دو دسته شرکت‌های بزرگ و نوپا چشم‌انداز بلندمدت برای همکاری داشته باشند. یک پدیده رایجی که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ مشاهده می‌شود این است که تمایل به pilot burnout دارند. در واقع آن‌ها از شرکت‌های نوپا در مورد اجرای پایلوت در صنایعی که خیلی در آن‌ فعالیت نکرده‌اند، مشاوره اخذ می‌کنند. نتیجه این کار صرف هزینه بالا توسط شرکت و عدم دستیابی به نتایج معنادار است.

به جای گرایش به همکاری کورکورانه با شرکت‌های نوپا از سوی شرکت‌های بزرگ، طرفین همکاری باید اهداف بلندمدت، مشخص و متمرکزبر موضوعات خاص را تعیین کنند. اگرچه برگزاری چالش‌های عمومی راه‌خوبی برای جذب شرکت‌های نوپا توسط شرکت‌های بزرگ است با این حال باید توجه داشت که میزبانی رویدادهای مذکور به تنهایی کافی نیست. لازم است که شرکت‌های بزرگ در رویدادهای مورد نظر علاوه بر میزبانی، شرکت‌های نوپایی که قادر به ارائه راه‌حل‌های مناسب برای رفع نیاز شرکت‌شان هستند را شناسایی کنند. سپس شرکت‌های بزرگ می‌توانند شرکت‌های نوپا مورد نظر  را برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک خود تحت تاثیر قرار دهند.

3.اتخاد مدل همکاری مناسب برای شرکت‌های بزرگ و نوپا:  شرکت‌های بزرگ علاوه بر تعیین اهداف و برنامه‌ بلندمدت خود برای همکاری با شرکت‌های نوپا، باید مشخص کنند که کدام مدل رشد برای شرکت‌ آن‌ها مناسب است. سه مدلی که شرکت‌های بزرگ موفق امروزه از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از: inside-in, inside-out, and outside-in

مدل inside-in متمرکز بر تیمی از کارآفرینان داخلی است که شرکت بزرگ آزادی و منابع لازم برای ارائه راه‌حل‌ها و کسب‌وکارهای جدید و نوآورانه را در اختیار آنها قرار می‌دهد. با وجود مشکل بودن اجرای این مدل گروه فرصت‌های کسب‌وکار نوظهورIBM نمونه از آن است. مدل inside-out رویکردی مخالف با رویکرد قبلی را اتخاذ می‌کند و منابع را در اختیاری گروهی از کارآفرینان استخدام شده قرار دهد تا ایده خود را به بیرون از شرکت منتقل کنند. شرکت کوکاکولا نمونه موفقی است که این رویکرد را اتخاذ کرده است. در نهایت مدل outside-in، کارآفرینان و همکاران بیرونی را به خدمت می‌گیرد و آن‌ها را وارد شرکت می‌کند. این رویکرد در مواردی که شرکت بزرگ با کمبود نیروی متخصص در بازارهای جدید روبرو است مناسب است.

در مجموع فارغ از مدل انتخابی شما، کاملاً مهم است که به تعادل بین میزان جدایی و ادغام  با شرکت نوپا توجه شود. به عنوان مثال اگر شرکت نوپا بیش از حد در شرکت بزرگ ادغام شود، مقررات و فرایندهای خسته‌کننده شرکت‌های بزرگ باعث از بین رفتن فرآیندهای نوآورانه شرکت‌ نوپا می‌شوند. از طرف دیگر اگر شرکت نوپا خیلی از شرکت بزرگ جدا باشد باعث می‌شود که شرکت بزرگ به خوبی وارد اکوسیستم نوآوری نشود.

 

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

[1] hackathons