از جناب آقای دادگستر تشکر ویژه را داریم که در راستای بومی سازی تکنولوژی های پیشرفته گام بسیار مهمی را برداشته اند و شرکت نانو حباب انرژی می تواند با این تکنولوژی معضلات مهمی را در صنایع کشور برطرف سازد
با آرزوی موفقیت