ویدیوی مستند ساخت دستگاه ایرانی نانوپوشش

شرکت دانش‌بنیان مهندسی سطح سوین پلاسما موفق به طراحی و ساخت تجهیزات نوین اعمال پوشش‌های فوق‌سخت بر روی سطوح قطعات صنعتی شده است. این تجهیزات پوشش‌هایی نانوساختار یا نانوضخامت را مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی بر روی قطعات و قالب‌های صنعتی اعمال می کند. اعمال این پوشش‌ها موجب افزایش کارایی و طول عمر قابل توجه ابزارها می‌شود.
در این قسمت از مستند نانووصنعت با این تجهیز پیشرفته ایرانی بیشتر آشنا می‌شویم