گزارش صنعتی کاربرد نانوفیلترها در صنعت کامپوزیت و پلیمر

فناوری نانو در تمامی گرایش‌های علمی راه‌یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت بالایی در حال توسعه است. یکی از جنبه های فناوری نانو که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از این فناوری در تصفیه آلودگی ها و پساب های حاصل از صنایع مختلف است. این امر با استفاده از فیلترهای نانویی قابل‌انجام است. مزیت این فیلتر‎ها بازدهی بالاتر، قابلیت بیشتر و صرفه اقتصادی آن‎ها است.

با توجه به پیشرفت های گسترده صنعتی، یکی از مواردی که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، مباحث زیست محیطی است. در این میان، صنعت رنگ کانون توجه نهادهای مسئول در زمینه حفظ محیط‌ زیست است. بنابراین استفاده از فیلترهای نانو در تصفیه هوا و پساب‌های حاصل از این صنعت امری مهم و با صرفه اقتصادی خواهد بود. این امر با استفاده از فیلترهای نانویی قابل انجام است. مزیت این فیلتر‎ها بازدهی بالاتر، قابلیت بیشتر و صرفه اقتصادی آن ها است.

با توجه به پیشرفت های گسترده صنعتی، یکی از مواردی که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، مباحث زیست محیطی است. در این میان، صنعت رنگ کانون توجه نهادهای مسئول در زمینه حفظ محیط‌ زیست است. بنابراین استفاده از فیلترهای نانو در تصفیه هوا و پساب‎های حاصل از این صنعت امری مهم و با صرفه اقتصادی خواهد بود.

رنگ ها به طریق شیمیایی سنتز می شوند. با این حال در فرآیند سنتز، نمک (NaCl) و واسطه هایی با جرم مولکولی کم و ترکیبات باقی مانده‌ای تولید می‌شود که خلوص رنگ را پایین میآورند. بنابراین، نمک و ناخالصیها باید قبل از خشک شدن رنگ حذف شوند.

با توجه به سازوکار نانوفیلتراسیون، این فرآیند اجازه جداسازی گونه‌های خاص در مایعات را به واسطه ترکیب با سازوکار غربال‌گری و نفوذ جذب سطحی را می‎دهد. نانوفیلتراسیون میتواند برای حذف همزمان سدیم کلرید (نمک) و تغلیظ محلولهای رنگی آبی به‌کار برده شود.
در گزارش کوتاه صنعتی کاربرد نانوفیلترها در صنعت کامپوزیت و پلیمر، با کاربرد نانوفیلترها در این صنعت و شرکت‌های داخلی و خارجی تولیدکننده این فیلترها آشنا می‌شوید.