برگزاری نشست مجازی تقاضا محور صنایع دریایی کشور با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنعتی

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنعتی فناور یکی از اقداماتی است که رویداد ملی «تقاضا محور صنایع دریایی» دنبال می‌کند تا شاهد رفع نیازهای فناورانه کشور در این حوزه باشیم.

این رویداد ملی در 3 محور اصلی توسط مرکز توسعه کارآفرینی دریایی بادبان 23 شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مدیریت اقتصاد دریایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی و پیشرانش دریایی این محورها هستند که حوزه‌هایی مانند ساخت قطعات موتورهای دریایی، روش‌های نوین کاهش مصرف سوخت، هوشمندسازی بنادر و مدیریت کالاها با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء، ارتباطات زیر سطحی و سونارها، توسعه مناطق ساحلی و بندری و مقاوم سازی در برابر تحریم‌های کشتیرانی را مد نظر قرار داده‌اند. در این صورت با استفاده از توانمندی نیروی انسانی متخصص داخلی فناوری‌ها بومی می‌شود.

در هر  یک از این حوزه‌ها نیازمندی‌ها ارائه می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور برای رفع آن اقدام می‌کنند.

سازمان‌های متقاضی نیز آماده عقد قرارداد با شرکت‌ها و صنعتگرانی هستند که بتوانند نیازهای اعلام شده را رفع کنند. همچنین در قالب تسهیلات، از قراردادهای منعقد شده حمایت مالی می‌شود. حمایت از طرح‌های فناورانه ارائه شده در زمینه هوشمندسازی صنایع دریایی نیز یکی دیگر از مزایای حضور در این رویداد است.