کاربرد نانوحسگرها در صنایع ‌‌نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

کاربرد نانوحسگرها در صنایع ‌‌نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

اندازه‌گیری دقیق و سریع همواره یکی از مهم‌ترین ضروریات صنایع مختلف بوده و هست. حسگرها به عنوان وسیله اندازه‌گیری تقریباً در تمامی جنبه‌های یک فرآیند صنعتی، از کنترل و رصد فرآیند گرفته تا جنبه‌های ایمنی آن از اهمیت بسیاری برخوردارند. بسته به هدفی که از یک اندازه‌گیری داریم، هرچه بتوانیم مقدار آن پارامتر فیزیکی یا ماده شیمیایی را با دقت و سرعت بیشتری اندازه‌گیری کنیم در رسیدن به آن هدف موفق‌تر خواهیم بود.

اندازه‌گیری در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما برای اینکه بتوانیم یک فرآیند صنعتی را به خوبی کنترل کنیم، نیازمندیم که پارامترهای مختلف اثرگذار بر فرآیند نظیر دما، فشار، غلظت انواع مواد شیمیایی و غیره را با دقت و سرعت قابل قبولی اندازه‌گیری کنیم. همچنین اندازه‌گیری دقیق مقدار گازهای پرخطر در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برای حفظ ایمنی و سلامت کارکنان بسیار ضرورت دارد. در فرآیند اکتشاف منابع نفت و گاز نیز وجود انواع حسگرها برای اندازه‌گیری‌های دقیق و جمع‌آوری اطلاعات زمین شناختی بسیار مهم است. بنابراین سنسور یا حسگر یکی از متداول‌ترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. با ظهور فناوری نانو و به وجود آمدن امکان دستکاری مواد در مقیاس نانو و ساخت مواد پیشرفته، امکان طراحی و ساخت حسگرهایی با دقت و سرعت اندازه‌گیری به مراتب بالاتر از حسگرهایی که در گذشته یا در حال حاضر استفاده می‌شوند به وجود آمده است. این موضوع نه تنها فرصتی برای فعالان حوزه نفت و گاز برای بهبود عملیات و افزایش بهره‌وری به وجود می‌آورد، بلکه شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند با تمرکز بر تولید نانوحسگرهای مورداستفاده در صنعت، از این بازار در حال رشد استفاده کنند.