کاربرد فناوری نانو در توربین‌های بادی

کاربرد فناوری نانو در توربین‌های بادی

توسعه ‌شگرف علم و فناوري در جهان‌‌‌ امروز ظاهراً آسایش و رفاه‌‌‌‌ زندگي‌‌‌‌ بشر را موجب ‌‌‌‌شده است اما اين توسعه‌يافتگي، مايه بروز مشكلات‌‌‌‌ تازه‌اي نيز براي انسان‌ها شده است كه از آن جمله مي‌توان به آلودگي ‌‌‌‌محیط‌زیست، گرم‌ شدن کره‌ زمین، تغييرات‌‌‌‌ گسترده آب و هوايي در زمين و غيره اشاره‌ کرد. از‌اين‌‌‌‌رو صاحب‌نظران و كارشناسان به دنبال منابعي هستند كه به‌تدریج جايگزين سوخت‌هاي‌‌‌‌ فسيلي شوند.

سوخت‌هاي ‌‌‌‌فسيلي آلودگي‌هاي ‌‌‌‌زیست‌محیطی بي‌شماري را ايجاد می‌کنند. متخصصان بر اين باورند كه با استفاده از انرژي‌هاي‌‌‌‌ پاك ‌‌‌‌نظير انرژي‌‌‌‌ خورشيدي، بادي، زمين‌گرمايي، هيدروژن و… به‌جای انرژي‌هاي حاصل از سوخت‌هاي‌‌‌‌ فسيلي، از آلودگی‌های ‌‌‌‌زیست‌محیطی و خطرات مرتبط با آن جلوگيری خواهد شد. از سوی ‌‌‌‌ديگر انرژی‌های‌‌‌‌ فسيلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ سرانجام روزي به پايان خواهند‌‌‌‌ رسيد و با پایان گرفتن آن‌ها تمدن ‌‌‌‌بشري كه بستگي مستقيم به انرژي دارد دچار چالش جديد و بزرگ خواهد شد.

اين امر سبب شده است كه كشورهاي توسعه‌یافته‌‌‌‌ صنعتي با جديت هرچه‌تمام‌تر استفاده از ساير انرژي‌هاي موجود در طبيعت و به‌‌‌‌خصوص انرژي‌هاي‌‌‌‌ تجدیدشونده را موردتوجه قرار دهند. استفاده از انرژي ‌‌‌‌خورشيد، باد و امواج، زمین‌گرمایی، هيدروژن، زیست‌توده و … كه به انرژي‌هاي ‌‌‌‌تجدیدپذیر موسوم هستند مستلزم مطالعات و تحقيقات فراواني است كه قبل از استفاده بايد انجام گیرند. مجموعه انرژي‌هاي ‌‌‌‌تجدیدپذیر روزبه‌روز سهم بيشتري را در سيستم تأمين ‌‌‌‌انرژي‌‌‌‌ جهان به عهده‌‌‌‌ مي‌گيرند. انرژي‌هاي ‌‌‌‌تجدید پذیر به‌ویژه براي كشورهاي درحال‌توسعه از جاذبه بيشتري برخوردار ‌‌‌‌است.

ایران از ظرفیت بسیار مطلوبی برای تولید برق از انرژی تجدیدپذیر بادی برخوردار است. انرژی پایدار از زیرساخت اساسی توسعه پایدار و اقتصاد کشور است. با توجه به اتمام سوخت‌های فسیلی کشورها از جمله ایران، در آینده‌ای نه‌چندان دور مجبور به سرمایه‌گذاری در فناوری انرژی‌های نو ازجمله انرژی بادی هستند. فناوری نانو می­تواند در زمینه تولید برق به کمک توربین بادی نقش مؤثری ایفا کند و استحکام اجزای اصلی توربین بادی که شامل پره­های توربین, سازه و ژنراتور هستند را با به‌کارگیری فناوری نانو بالابرده و درعین‌حال وزن و هزینه ساخت را تا حد امکان کاهش دهد. هم‌چنین با استفاده از فناوری‌ نانو در اجزای فرعی توربین بادی مثل روان کارها و ذخیره‌ساز, راندمان سیستم را بالا برفته و هزینه تعمیر و نگهداری سیستم توربین بادی کاهش می­یابد.