کاربرد نانوپوشش سخت و مقاوم در صنعت

کاربرد نانوپوشش‌های سخت و مقاوم در صنعت

فناوری نانو، یک رویکرد نوین به همه فناور‌‌‌‌ی‌ها است به نحوی که به آن‌ها خواص و کارکرد ویژه‌ای می‌بخشد. «فناوری نانو» به­خودی خود کارکردی نداشته، بلکه در بهره‌گیری از آن در فناوری‌های متداول می‌توان اثرات ویژه آن را در بهبود خواص درک کرد. ایجاد پوشش‌های نانوساختار بر روی ابزارهای برش و تراش از جمله این کاربردها است که سال‌ها به صورت تجاری مورداستفاده قرار گرفته است. در این رویکرد، پوشش‌های نانوساختار با سختی بسیار بیشتر از قطعات پایه ابزارها و قالب‌ها به ضخامت ۱ تا ۵ میکرومتر بر روی آن‌ها اعمال می‌شود. در این شرایط بدون اینکه بر دقت ابعادی ابزار کار یا قالب تاثیری داشته باشد، موجب بهبود مقاومت سایشی، خوردگی و حرارتی آن می‌شود که افزایش راندمان تولید و بهره‌وری شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.

از چند دهه قبل، زمانی که لایه‌نشانی پوشش‌های سخت با استفاده از روش‌های مختلف لایه‌نشانی ابداع شد، پوشش‌های سخت به‌عنوان پوشش غیرقابل اجتناب برای حفاظت ابزارهای صنعتی از جمله ابزارهای برش، ابزارهای شکل‌دهی سرد، قالب‌های تزریق پلاستیک و ابزارهای پرس پودرها مورداستفاده قرار گرفتند.

در گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش سخت و مقاوم در صنعت علاوه بر اهمیت، مزایا و خواص پوشش‌های نانوساختار سخت، بر کاربردها و فناوری ایجاد این پوشش‌ها اشاره شده است.