گزارش صنعتی کاربرد فناوری پلاسمای سرد در صنعت خودروسازی

کاربرد فناوری پلاسمای سرد در صنعت خودروسازی

در حال حاضر مسائل متنوعی فراروی صنعت خودروسازی هست که تکنولوژی‌های نوین مانند پلاسما به رفع آن‌ها می‌پردازند. در طول فرآیند تولید قطعات خودرو، موانعی مانند چسبندگی و رنگ‌پذیری قطعات به خصوص در پلیمرها وجود دارد؛ از سوی دیگر، زمینه‌های مختلفی وجود دارد که باعث رقابت در بین شرکت‌های خودروسازی می‌شود، بعضی از این عوامل عبارتند از:

  • کیفیت و زیبایی
  • عملکرد و کارایی
  • دوام و ماندگاری
  • قیمت
  • مسائل آلاینده های محیط زیستی
  • ایمنی و امنیت

رشد استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد و گسترش کاربرد آن در زمینه‌های مختلف موجب به وجود آمدن کاربردهای زیادی در تولید قطعات و اجزای مختلف خودرو و صنعت خودروسازی شده است و در دستیابی به بهترین کیفیت و عملکرد و رفع مشکلات موجود، پلاسما راه‌حل‌های نوآورانه و قابل اعتمادی را پیشنهاد کرده است. با توجه به آنکه در صنعت خودروسازی کیفیت محصول و رقابت‌پذیری یکی از فاکتورهای پراهمیت در میان شرکت‌های خودروسازی برای یافتن بازار فروش محسوب می‌شود، توسعه و به‌کار گرفتن ابزارهای ممکن برای  بهبود کیفیت تولیدات و رضایت‌مندی مشتری ضروری به نظر می‌رسد. امروزه بسیاری شرکت‌های خودروسازی دنیا از فناوری پلاسمای سرد در زمینه‌های مختلف برای افزایش بهبود کیفیت و کارایی تولیدات، رضایت‌مندی مشتری و متعاقبا افزایش درآمد خود بهره گرفته‌اند.