جلسه شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

جلسه شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور مسئولین دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری تشکیل شد.