بهبود عملکرد کشت هیدروپونیک با فناوری نانوحباب

در کشت هیدروپونیک از خاک استفاده نمی‌شود، به همین دلیل کیفیت آب در این فرآیند اهمیت ویژه‌ای دارد.
آب مورد استفاده در بیشتر گلخانه‌ها معمولا فاقد اکسیژن کافی است. سامانه نانوحباب با افزایش اکسیژن آب، عملکرد کشت را 25 تا 30 درصد و کیفیت کلی محصول را افزایش می‌دهد. همچنین یکی دیگر از مزایای استفاده از فناوری نانوحباب این است که باعث کاهش مصرف آب می‌شود.