کاهش عوارض داروهای ضد سرطان به کمک فناوری نانو

سرطان دومین عامل مرگ و میر در کشورهای توسعه‌یافته است. برخی از داروهایی که برای کنترل برخی از سرطان‌ها مصرف می‌شوند، در کنار جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی، عوارض جانبی جدی نیز به همراه دارند.

محققان برای کاهش عوارض داروی دوکسوروبیسین، با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید داروی لیپوزومال شده‌اند.

با همت پژوهشگران کشورمان این دارو در ایران نیز به تولید رسیده و با عنوان سینادوکسوزوم عرضه می‌شود.